Ο Έρανος Αγάπης γίνεται μία φορά το χρόνο και κάθε Δεκέμβριο απ' όλες τις Ενοριες της Αρχιεπισκοπης Αθηνών για την στήριξη των ιδρυμάτων και των Ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.