Ανακοινώσεις Γενικού Φιλόπτωχου Ταμείου ΙΑΑ

Λεπτομέρειες
Δημοσιεύθηκε : Παρασκευή, 09 Ιουνίου 2017 08:00

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ 1/2017

 

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Θέσεως Κωδ. 101 ΠΕ - 09.06.2017

Προσωρινός Πίνακας κατάταξης θέσεως Κωδ. 102 ΔΕ - 09.06.2017