ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ : Προφήτης Δανιήλ Βοτανικού

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Λεωφόρο Αθηνών 17, Τ.Κ. 10447 -  Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2103462570-6972469750

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ : π. Σπυρίδων Παπασπύρου