Εκ μέρους του Ενοριακού Φιλόπτωχου Ταμείου Αγίου Νικολάου Καλλιθέας την 10.05.2020 εγενοντο Αιμοδοσία Αγάπης με συνολικό αριθμό προσφορών φιαλών αίματος 125 προς το Νοσοκομείον Παίδων "Άγια Σοφία". Συνολικη Προσφορα προς το Νοσοκομείο Παίδων "Αγία Σοφία" 5450 φιάλες αίματος.