Δείτε το Ενημερωτικό για την Εθελοντική Δραση του ΟΕΕ