ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ : Αγ. Θεράπων Ζωγράφου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : πλατεία Αγ. Θεράποντος Ζωγράφου Τ.Κ.15773 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2107773855 - 6936911964 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ : π. Νεβσεχιρλιόγλου Παύλος