ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ : Ζωοδόχος Πηγή Ακαδημίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Ακαδημίας 67 Αθήνα Τ.Κ.10678

ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2103820498 - 6945170010

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ : π. Σπυρίδων Λόντος