ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ : Προφήτης Δανιήλ Βοτανικού

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Λ. Αθηνών 17  Τ.Κ. 10447 Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2103462570 - 6972469750

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ : π.Σπυρίδων Παπασπύρου