ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ : Προφήτης Ηλίας Παγκρατίου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αρύββου 1 Τ.Κ. 11633 Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2107513360-6945589732

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ : π. Αρσένιος Κωτσόπουλος